Õpilastel on kohustus jälgida lisaks tunniplaanile ka linki:
“NB! Õppetööd puudutav oluline teave”

Järelvastamine:
kes sooritab järelvastamise kooli poolt teavitatud kuupäeval, on järelvastamise tasu 5 eur;
kes ei osale teavitatud kuupäeval järelvastamisel ja sooritab järelvastamise õpetajaga kokkuleppel, on erisuste korral järelvastamise tasu 25 eur.

Oluline teave õppetöö korralduse osas, saadetakse õpilastele meili teel ja pannakse õpilaste puhkeruumi infostendile.