Elektrooniline avalduse vorm

Esitatavad dokumendid

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT TOIMUB AASTARINGSELT!

Rohkem infot: info@kosmeetikakool.ee või helistada +372 50 68 520

KOSMEETIK – 1,7 aastat, (päevane) statsionaarne õppevorm – ÕPPETÖÖ ALGUS 3. SEPTEMBER 2024

Kosmeetik tase 5 ja Kosmeetik rahvusvaheline CIDESCO kvalifikatsioon, CIDESCO tunnistus (vaata siit) ühendatud õppeprogramm
NB: kahe õppekava ühendatud õppeprogramm omandatakse lühima ajaperioodiga Eestis!

KOSMEETIK – kaugõpe, mittestatsionaane – ÕPPETÖÖ ALGUS 1. OKTOOBER 2024
Kahe õppekava ühendatud õppeprogramm mittestatsionaarses õppes! Õppeaeg 2 aastat ja 2 kuud.

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe
Õppevaldkond: teenindus
Õppesuund: isikuteenindus
Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava õpiväljundid:
1. Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
2. Teenindab ilusalongis klienti tema välimuse parendamiseks, arvestades tema soove ja isikupära, vajadusi ja võimalusi ning on teenindades salliv ja tolerantne, vastutab oma töö lõpptulemuse eest;
3. Töötab erinevatel vooluliikidel põhinevate seadmetega, kasutab erinevaid töö- ja hooldusvahendeid, arvestab tööohutuse-, hügieeni- ja keskkonnanõuetega ning rakendab tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid;
4. Töötab sihipäraselt ja loominguliselt, hindab oma teadmisi ja oskusi ning täiendab end iseseisvalt ja on kursis erialaste uuendustega, teeb ettepanekuid töötulemuste parendamiseks;
5. Teenindab klienti kliendikeskse teeninduse põhimõtteid järgides, tagades sellega konfidentsiaalsuse ja organisatsiooni maine hoidmise;
6. Kogub ja analüüsib tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni kasutades erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
7. Osaleb tulemuslikult erinevate meeskondade töös, omab valmisolekut neid vajaduse korral moodustada ja juhtida ning juhendab kaastöötajaid.

Õppeained
Sissejuhatus kutseõpingutesse;
karjääriplaneerimine ja ettevõtlus;
töökeskkond ja tervislik toitumine;
dermatoloogia ja mikrobioloogia alused;
klienditeeninduse alused;
anatoomia, füsioloogia ja patoloogia;
toorained kosmeetikas.
näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus ning aparaadiõpetus;
jumestus;
praktilised tööd kliendiga;
praktika;
juhendamine.
Valikained: erimassaažid, lümfimassaaž ning süvahooldused näole ja kehale

Kogumaksumus on 4510 eur (jagatud osamakseteks, maksegraafik fikseeritakse koolituslepingu lisas), lisandub 550 eur ühekordne makse isiklike instrumentide, elektroonse-, paberkandjal- ja kuluõppematerjalide ning koolivormi eest.

Kosmeetik tase 5 täies mahus õppekava vt Õppekava EHIS, 152527; rakenduskava

Rohkem infot tel +372 50 68 520 või info@kosmeetikakool.ee