Kosmeetiku õppe aluseks on rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm ja Kosmeetiktase 5 kutsestandard.

Kool on 1998.aastast ainsana Eestis ülemaailmse kosmeetikute organisatsiooni Comite International d`Estetique et Cosmetologie (CIDESCO) liige, CIDESCO kool. Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kosmeetiku õpilased osalevad rahvusvahelisel CIDESCO eksamil, CIDESCO tunnistuse saamiseks. CIDESCO tunnistus on rahvusvahelisel tasemel kõige kõrgem tunnustus ja selle omamine on faktiliselt saanud passiks kosmeetikamaailma.

Kosmeetik – CIDESCO diplomiõpe
Õppetöö toimub kuni neli korda nädalas esmaspäevast neljapäevani,
kestvus 1 aasta 7 kuud ning õppetöö lõppeb CIDESCO eksamiga ja kutseeksamiga.
Kogumaksumus on 4510 eur (jagatud osamakseteks, maksegraafik fikseeritakse koolituslepingu lisas), lisandub 550 eur ühekordne makse isiklike instrumentide, elektroonse-, paberkandjal- ja kuluõppematerjalide ning koolivormi eest.

Õppeaja jaotus
Õppeaeg jaguneb kolmeks perioodiks:
I periood – teooria ja praktilised tööd
Õppetöö toimub loengu vormis, mis vaheldub grupitööde, iseseisva töö ning ettekannetega. Õpilaste teadmisi kontrollitakse jooksvate arvestustega. Teooria on lõimitud praktiliste töödega.
II periood – praktilised tööd klientidega ja praktika (võimaluse korral osaliselt väljaspool kooli)
Praktika, kus õpilased osutavad iluteenuseid klientidele.
III periood – valikained, arvestused ja eksamisessioon
Toimuvad valikainete tunnid, erialaainete arvestused, erinevate kosmeetikasarjade koolitused ja lõputöö (kursusetöö) ning praktika kaitsmine. Lõpueksamid.

Õppeained
Sissejuhatus kutseõpingutesse;
karjääriplaneerimine ja ettevõtlus;
töökeskkond ja tervislik toitumine;
dermatoloogia ja mikrobioloogia alused;
klienditeeninduse alused;
anatoomia, füsioloogia ja patoloogia;
toorained kosmeetikas.
näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus ning aparaadiõpetus;
jumestus;
praktilised tööd kliendiga;
praktika;
juhendamine.
Valikained 2023/24 õppeaastal erimassaažid, lümfimassaaž ning süvahooldused näole ja kehale

Lõpetamise nõuded
– õppekava täitmine täies mahus
– kirjaliku kursusetöö esitamine ning kaitsmine positiivsele tulemusele
– CIDESCO eksami sooritamine positiivsele tulemusele. Mittesooritamise korral, tuleb sooritada koolilõpu erialaeksam.

Väljastatavad dokumendid

CIDESCO eksami positiivsel sooritamisel väljastatakse CIDESCO tunnistus, mis annab maailma prestiižseima iluteenindaja kvalifikatsiooni.

– Koolieksami positiivsel sooritamisel väljastatakse koolitunnistus.

– Eksamite mittesooritamise korral positiivsele tulemusele väljastatakse tõend.

Kosmeetik tase 5 (õppekava kood EHIS 152527) lõpetamisel on võimalus sooritada kutseeksam. Rohkem infot EKL kodulehel.

Rohkem infot ja registreerimine info@kosmeetikakool.ee ja tel +372 50 68 520