CIDESCO– Comite International d´Esthetique et de Cosmetologie

CIDESCO eksamid – teooria 26.03.2024; praktika 9-10.04.2024

MAAILMA SUURIM RAHVUSVAHELINE KOSMEETIKUTE JA ILUTEENINDAJATE ÜHENDUS

  • Asutatud 1946.aastal, peakontoriga Zürichis, Šveitsis.
  • CIDESCO on esindatud 38 riigis.
  • CIDESCO diplom on maailmas üks mainekamaid.
  • 1957. aastast on CIDESCO kvalifikatsioon tunnustatud 5 kontinendil.
  • Enam kui 200 CIDESCO Koolis üle maailma õpetatakse rahvusvaheliste CIDESCO standardite järgi CIDESCO tunnistuse saamiseks.

CIDESCO EKSAM

Enam kui 300 CIDESCO koolis üle maailma õpetatakse rahvusvaheliste CIDESCO standardite järgi vastava tunnistuse saamiseks. CIDESCO eksamil tuleb õpilasel sooritada kirjalik test ja praktiline eksam.

CIDESCO TUNNISTUS on maailmas üks mainekamaid kosmeetiku erialal. CIDESCO tunnistuse saab õpilane, kes on edukalt sooritanud CIDESCO eksamid. Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis toimuvad CIDESCO eksamid juba alates 1998. aastast.

CIDESCO eksamitasu 400 €

CIDESCO AJALUGU – CIDESCO loodi 1946. aastal, kohe peale Teise Maailmasõja lõppu. Loojateks olid George Dumont Belgiast ja Jacques Poirsons Prantsusmaalt. Kogunemise mõte, soovitus tuli Pariisi iluteenindajate õpetajalt Jacques Poirsonsilt. Belgial oli au korraldada esimene kongress. Esimesel kongressil osales iluteenindajaid Belgiast, Prantsusmaalt, Hollandist, Šveitsist, Ungarist, Poolast ja Rootsist.

CIDESCO PÕHIEESMÄRGID:
1) tuua kokku kõik eriala inimesed, et vahetada ideid ja teadmisi;
2) luua kontakte arstidega, kirurgidega, nahaarstidega, keemikutega ning veenda neid professionaale, et ühingu töö on tõsiseltvõetav ja suure väärtusega;
3) luua õppekava selle ala õppimise tarvis, viia ellu eksamid ja ettevõtlusvorm erialakoolideks.

CIDESCO ÕPPEPROGRAMM on kasutusel paljudes CIDESCO poolt akrediteeritud koolides üle kogu maailma, kus on esindatud paljud kultuurid, rahvused ning tõekspidamised. Ligikaudu 6000 kandidaati sooritab Cidesco eksameid igal aastal. Eksamid koosnevad teooriatestist ning praktikaeksamist. Kosmeetikud peavad läbima miinimum 1200 tundi erialast programmi akrediteeritud CIDESCO koolis. CIDESCO õppeained on põhjalikud ja professionaalsed.

CIDESCO RULES – CIDESCO koolis peavad õppetööd ja eksameid läbi viima õpetajad, kes omavad akrediteeringut CIDESCO poolt. Kooli akrediteeritakse uuesti iga rahvusvahelise eksami ajal, rahvusvahelise delegaadi poolt. Tänapäeval leiavad aset CIDESCO eksamid teoorias 19 erinevas keeles.

CIDESCO DELEGAADID on saanud CIDESCO poolt kõrge heakskiidu, omama CIDESCO tunnistust ning nad peaksid töötama või olema töötanud CIDESCO õppeprogrammiga koolis. Delegaadid saavad CIDESCO eksameid vastu võtta ainult väljaspool oma riiki ning nad saavad osa võtta koolitustest CIDESCO ülemaailmsetel kongressidel ning näitustest.

CIDESCO ülemaailmseid kongresse ja näitusi korraldatakse üle maailma. Kongressi asukoht otsustatakse CIDESCO Peaassambleel, kus osalevad ning hääletavad esindajad 33st CIDESCO riigist.

www.cidesco.com