CIDESCO EKSAMID

Registreerumisvormi blanketi CIDESCO eksamil osalemiseks leiad SIIT

Kriteeriumid CIDESCO eksamil osalejale:

1. Kooli sisekorraeeskirja täpne järgimine.
2. Eeskujulik käitumine kogu õppeperioodi jooksul sh ka salongipraktikal klienditeenindaja, korrapidaja- ja valveõpilasena. Ei tohi omada ühtegi distsipliini rikkumist puudutavat käskkirja.
3. Ei puudu ühestki salongipraktika päevast kooli teavitamata (soovitavalt eelmisel päeval või varem).
4. Hügieeninõuete täitmine (hoolitseb oma välimuse ja hügieeni eest: riietub korrektselt ja kannab vahetusjalanõusid ning oma nimega rinnasilti; salongipraktikal ja praktika tundides kannab koolivormi, heledaid sokke ja – jalanõusid, pikad juuksed paneb kinni, küüned lühikesed ja diskreetne jumestus, ei kanna ehteid).
5. Tööohutusnõuete täitmine.
6. Iseseisvate tööde tähtaegne esitamine positiivsele tulemusele.
7. Arvestuste ja eksamite sooritamine positiivsetele tulemustele.
8. Salongihoolduste sooritamine nõutud määrades.
9. Puudutud tundide arvu minimaliseerimine (max 50 tundi) salongipraktika lõpuks.
10. Kursusetöö õigeaegne esitamine ning kaitsmine positiivsele hindele.
11. Õppemaksude õigeaegne tasumine kogu õppeperioodi jooksul, va juhul, kui kooli juhatus on andnud nõusoleku õppemaksu põhjusega ajatada.

Salongipraktikale hilinemisest või puudumisest teatada telefonile +372 50 68 520 alates kl 09.30
Puudumisest teavitamisel paluks edastada samas koheselt kooli ka võimalikust kuupevast, millal puudumise tunnid tagasi praktiseeritakse.
Oluline info kosmeetiku õppekaval õppivatele õpilastele!
Klienditeeninduses salongipraktikas olevatele õpilastele 3 protseduuri (Näh, Käh, Jah) on piiratud arvuga ja tasuta:
Näh 2 x kuus,
Jah 1 x kuus,
Käh 2 x kuus.
Neist protseduuridest rohkem (ülehooldamist) endale soovides, toimub tasumine hinnakirjast – 20 % allahindlusega.
Õpilased, kes väljaspool klienditeeninduse perioodi (õpivad ja harjutavad samu protseduure) kasutavad salongiteenust, saavad seda hinnakirjast -20% allahindlusega.
“Teenuste hinnakiri” asub vastuvõtulauas

Kliendihoolduste registreerimine +372 50 68 520

Praktiline A kliendiga NÄH 28.00 eur

Praktiline A kliendiga KÄH 15.00 eur
Praktiline A kliendiga JAH 30.00 eur

Kooli õppemaks kanda arvelduskontole:
Eesti Esimene Erakosmeetikakool
a/a a/a EE291010502017557005

Instrumentaariumi raha kanda arvelduskontole:
Eesti Esimene Erakosmeetikakool
a/a a/a EE291010502017557005

Paljunduste raha (A4 ühepoolne leht 0,10 euro senti) maksta sularahas arendusdirektorile.