Avaldusi kooli sisseastumiseks võetakse vastu
E- N kell 10.oo- 16.oo arendusdirektori kabinetis, kohtumine kokkuleppel tel +372 50 68 520

Vastuvõtudokumentide käsitlemise tasu välismaalastele (olemas kehtiv elamisluba) 25 €

Esitatavad dokumendid:

– avaldus (võimalus täita alloleval lingil või koolis kohapeal);
– gümnaasiumi lõputunnistus;
– tervisetõend (õpilase tervisliku seisundi kohta);
– pass või ID-kaart (mitte eesti passi omavatel õppuritel elamisloa koopia);
– 2 fotot (3×4).

Töötleme nelja tüüpi isikuandmeid:

  • üldandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, pilt, dokumendi (sünnitunnistuse, passi või ID-kaardi ja õpilaspileti) kehtivus;
  • kontaktandmed on telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress;
  • terviseandmed on tõend, mis lubab õppida/töötada isikuteeninduses

Isikuandmete kaitse:

  • Isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente hoitakse eraldi ruumis ja kapis, mis on lukustatud, arhiivis ning millele pääsevad oma tööülesannete täitmiseks ligi vaid OÜ Ilu ja Tervis arendusdirektor.
  • kõik tööarvutid, kus säilitatakse elektroonseid isikuandmeid on kaitstud parooliga;
  • isikuandmete kasutajal on kindel roll, tööülesanded, vastutus;
  • kui töötaja lõpetab töötamise OÜ Ilu ja Tervis´es, siis tema ligipääsuõigus tühistatakse.

Isikuandmeid säilitatakse vastavalt seadusandlusele.

Üritustel ja sündmustel jäädvustatud fotode ja videote kajastamine kodulehel, sotsiaalmeedias või muus taolises infokanalis võib toimuda poolte kokkuleppel.