OÜ Ilu ja Tervis/ Eesti Esimene Erakosmeetikakool
registrikood 10176579
majandustegevuse teate nr 149197

OÜ Ilu ja Tervis on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise 26.02.2021 otsusega: õppekavad ning õppe läbiviimine vastavad täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist tulenevatele nõuetele.

Vastavalt erialastele standarditele ja rahvusvahelistele õppeprograamidele, jääb koolil õigus muuta õppeprogramme õppeperioodil.
Koolitusel osalejaga sõlmitakse individuaalne koolitusleping, mille allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud elektroonsete dokumentidega kodulehel, sh õppekavaga.

Osalejatele viiakse läbi enne koolituse algust töökeskkonna ja -ohutusalane instrueerimine.

KOOLITUSKALENDER 2024 (täiendamisel)

Kosmeetiku CIDESCO baasõppe kursus

Maht Aeg Maksumus
1000 ak/h Kokkuleppel 2500 eur

Kosmeetiku CIDESCO tunnistus

Maht Aeg Maksumus
600 ak/h Kokkuleppel 2500 eur

Tagasi iluteenindaja erialasele tööle

Maht Aeg Maksumus
480 ak/h Kokkuleppel 1200 eur

Rohkem infot ja registreerimine info@kosmeetikakool.ee ja tel nr +372 50 68 520

OÜ Ilu ja Tervis Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused (tasemeõpe, koolitused, kursused)