Eesti Esimene Erakosmeetikakool alustas oma tegevust 17. märtsil 1995. aastal.
Koolis saab õppida kosmeetiku kutseeriala nii eesti kui ka osalise vene keelega õppegruppides.

Tänaseks on Eesti Esimese Erakosmeetikakooli lõpetanud 62 lendu, üle 1000 õpilase.
Eesti Esimese Erakosmeetikakooli eesmärk on koolitada kompetentseid ja  konkurentsivõimelisi iluteenindajaid, kes omaks laiapõhjalisi  teadmisi kaasaegsetest teenustest, toodetest ja tehnoloogilistest võimalustest.

Eesti Esimene Erakosmeetikakool on  1998. aastast Eestis kosmeetikuid õpetavatest õppeasutustest ainsana rahvusvahelise kosmeetikute organisatsiooni Comité International d ‘Esthétique et Cosmétologie,  CIDESCO liige. Kosmeetiku eriala  õppijad saavad pärast edukat CIDESCO eksami sooritust  rahvusvahelise CIDESCO diplomi. CIDESCO diplom on rahvusvahelisel tasemel kõige kõrgem tunnustus, mis võimaldab töötada kosmeetiku erialal maailma erinevates riikides.

CIDESCO ajakiri

Lisaks CIDESCO programmi õpetamisele, on nii õpetajad kui ka õppijad aktiivselt osalenud Euroopa Liidu elukestva õppe ERASMUS+ programmides ja olnud partneriteks paljudele EU kutse- ja kõrgkoolidele. Vt lähemalt