1. Kursuse õppekava nimetus:
KOSMEETIKU CIDESCO BAASÕPE

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus            

ÕPPEKAVARÜHM: juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED 1012)

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kursuse õppekava koostamise aluseks on järgmised dokumendid –  Kosmeetik (EHIS kood 152527) õppekava, Kosmeetik – rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm ning Kosmeetik tase 5 kutsestandardist nr 04-17102018-1.1/8k osalisi kompetentse.

3. Eesmärk, õpiväljundid ja omandatud kompetentsid

EESMÄRK: Anda õppijale erialane ettevalmistus iseseisvaks töötamiseks kosmeetikuna  ilusalongides ja kosmeetikatoodete konsultandina apteekides, jaekaubanduses ja kosmeetikabrändide esindustes.

ÕPIVÄLJUNDID JA KOMPETENTSID:

 • sissejuhatus õpingutesse – omab ülevaadet kosmeetiku kutsest ning õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast, töökeskkond ja -ohutus.
 • näohooldus –  teab erinevaid näonahatüüpe; teeb näonaha analüüsi; teeb erinevaid näohooldusi, kasutades sobivaid tooteid, töövahendeid ja -võtteid; värvib ripsmeid ja kulme keemilise püsivärviga ning kujundab kulmud. Kompetentsid:  selgitab välja kliendi soovid, valib näonaha tüübile ja kliendi soovidele vastava hoolduse; puhastab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna, kasutades sobivaid tooteid; analüüsib näonahka; koorib ja aurutab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna vastavalt nahatüübile, kasutades sobivaid tooteid;  hooldab näonahka, kasutades sobivaid seerumeid, maske ja kreeme vastavalt näonaha tüübile ja hoolduse eesmärgile; masseerib nägu, kaela, dekolteed ja õlavöötme piirkonda; valib ja segab kliendile sobiva värvitooni ripsmete ja kulmude värvimiseks; värvib keemiliselt ripsmed ja kulmud, kasutades sobivaid töövõtteid, vahendeid ja tootekoguseid; puhastab nahalt värvijäägid, kasutades sobivat värvi eemaldajat; korrigeerib kulmud; valib sobivad meigitooted ja toonid; teeb kergjumestuse.
 • käte- ja jalgadehooldus – teeb käte- ja jalgade hooldust, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid. Kompetentsid  valmistab kliendi käte ja jalgade hoolduseks ette: hindab ja analüüsib käte ja jalgade naha ja küünte seisukorda ning jalgade ehituses esinevad muutuseid visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused; planeerib tööjärjekorra, vastavalt valitud hooldusele; viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile, tagades esteetilise lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutades sobivaid töövahendeid ja tehnikaid ning tooteid; eemaldab jalgade nahapaksendid, kasutades rasplit; masseerib käsi ja jalgu vastavalt näidustustele; lakib küüned vastavalt kliendi soovile, kasutades klassikalist lakki.
 • kehahooldus – teab erinevaid kehatüüpe; teeb üld- ja seljamassaaži; eemaldab karvu kehapiirkonnas, kasutades sobivaid hooldusvaheneid ja -tooteid. Kompetentsid: valmistab kliendi kehahoolduseks ette; teeb selja- ja üldmassaaži, kasutades sobivaid massaažitehnikaid, arvestades näidustusi ja vastunäidustusi. Karvade eemaldamiseks hindab nahka visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused; valmistab naha ette karvade eemalduseks; eemaldab karvad, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ja töövõtteid; puhastab naha vahajääkidest ja kasutab järelhooldustooteid;
  annab juhiseid depilatsioonijärgseks järelhoolduseks.
 • jumestamise alused – viib läbi näohooldusjärgse päevase kergjumestuse. Kompetentsid: teeb päevameigi, kasutades erinevaid jumestamise stiile, arvestades kliendi soovide ja näokujuga; desinfitseerib töövahendid.
 • erialane anatoomia – keha-, näo-, käte- ja jalgade ning küünte anatoomia, sooritamaks erialaseid hooldusprotseduure.
 • klienditeeninduse alused – teab esmamulje loomise põhimõtteid ja suhtlemise erinevaid viise ning kasutab neid kliendikeskses teeninduses; mõistab meeskonnatöö olulisust positiivse töökeskkonna loomisel; mõistab tööpinge ja stressi vältimise võimalusi kosmeetiku töös.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: inimesed, kes soovivad omandada  kosmeetikule vajalikke baasteadmisi ja -oskusi, töötamaks iluteenindusega seotud valdkonnas.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: puuduvad

5. Õppe  maht ja õppekeskkond

ÕPPE MAHT: Koolituse kogumaht on 1000 akadeemilist tundi (ak/h). Teooria 408 ak/h, praktika 592 ak/h.

ÕPPEKESKKOND: Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga.

6. Õppe sisu ja temaatika

1. Sissejuhatus õpingutesse Kosmeetiku eriala spetsiifika, õppekorraldus, töökeskkond ja-ohutus
2. Näohooldus Näonaha analüüs; näohoolduse protseduurid; ripsmete ja kulmude keemiline värvimine; näo-, kaela ja dekoltee massaaž; maskid, seerumid, kreemid.
3. Käte- ja jalgadehooldus Küünte ehitus, küünte- ja nahamuutused; tööprotsessid salongis ning töövahendite desinfitseerimine.
4. Kehahooldus Erinevad kehatüübid; tööprotsessid salongis ning töövahendite/-pindade desinfitseerimine.
5. Jumestamise alused Näokujud, jumestamise stiilid ja baastehnika. Päevameigi põhitõed, erinevused õhtumeigist.
6. Erialane anatoomia keha-, näo-, käte- ja jalgade ning küünte anatoomia
7. Klienditeeninduse alused esmamulje loomise põhimõtted ja suhtlemise erinevad viisid nende kasutamine kliendikeskses teeninduses; meeskonnatöö põhitõed; tööpinge ja stress.

Vastavalt rahvusvahelisele õppeprogrammile ja erialastele standarditele jääb koolile õigus muuta õppeprogrammi õppeperioodi jooksul.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetodid:   teoreetiline test (vajaduspõhiselt suulises vormis lõimitud praktiliste töödega) ja praktilised tööd
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav väljundipõhine hindamine loetakse arvestatuks kui teooriatestis on õigeid vastuseid 70%-100%  ning praktilised arvestused: näohoolduses koos kergjumestusega, kehahoolduses (üldmassaaž ja depilatsioon) ning maniküüris ja pediküüris sooritatud vastavalt tööprotsessi kavale (töövõtted, töökoha korrastatus/töövahendite puhtus, esteetiliselt kaunis välimus – jumestus, küünte hooldus ja lakkimine korrektselt sooritatud) vahemikus 70%-100%

8. Väljastatavad dokumendid

Kõigile, kes on koolitusel osalenud ja mitteeristava väljundipõhise hindamise sooritanud 70-100% väljastatakse vastavasisuline tunnistus.
Alla 70%  korral väljastatakse tõend (ak/h maht, läbitud moodul, teemad).

8.1. Ühe aastase kursuse lõpetamise järgselt täiendavalt  seitsmekuulise CIDESCO tunnistuse kursuse läbimisel ning CIDESCO eksamite edukal sooritamisel väljastatakse CIDESCO esindusest Zürichist rahvusvaheline CIDESCO tunnistus

8.2 Ühe aastase kursuse lõpetamise järgselt täiendavalt seitsmekuulise CIDESCO tunnistuse kursuse läbimisel on võimalik osaleda kosmeetik tase 5 kutseeksamil.

9. Koolitaja/-te kvalifikatsioon

Merike Ivask
2007          Tallinna Tehnikaülikool – finantsjuht
2005          Tallinna Ülikool – kutseõppedidaktika magister

2003          Tallinna Pedagoogikaülikool – kutsepedagoog
1993          Suomen Kosmetologikoulu, Helsingi – CIDESCO kosmetoloog
1991          Tallinna Meditsiinikool – kosmeetik
1989          Tartu Meditsiinikool, cum laude – meditsiiniõde

läbitunud erinevaid kosmeetiku eriala täiendkoolitusi , sh eletrilises epilatsioonis, lümfimassaashis, aroomiteraapias -Helsingi , Soome
Kosmeetiku eriala tööstaaz 29 aastat

Marika Valk
Mainori Kõrgkool – rakenduskõrgharidus “Rakenduspsühholoogia (spetsialiseerumine/teenindusjuhtimine)” 2008;
Rahvusvaheline CIDESCO diplom kosmeetiku erialal 2009;
Tartu Ülikool “E-kursuse teostamine” 2011;
Tallinna Ülikool “Haridusasutuse juhtimine” 2011;
ITK “Esmaabi ja taaselustamine koolis” 2015;
Tallinna Personali Arenduskeskus “Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes – töökeskkonnaspetsialist” 2019.
OÜ Ilu ja Tervis õppetöö koordinaator ja eriala õpetaja 2007 – 2009;
Tallinna Tööstushariduskeskus kutseõpetaja, täienduskoolitusjuht ja töökeskkonnaspetsialist 2009 – 2019;
OÜ Ilu ja Tervis arendusdirektor 2020 –

Žanna Potapenko
kutsepedagoogika täiendkoolitus;
tunnistus kosmeetiku erialal;
kesk-eri diplom, kaubatundmise, materiaal-tehnilise varustuse ja turustuse erialal;
Eesti Esimene Erakosmeetikakooli  kutseõpetaja 2003. aastast
rahvusvaheline CIDESCO diplom kosmeetiku erialal

Ilona Loginova
Kosmeetik I kutsekvalifikatsioon 2009; kosmeetiku erialane töökogemus alates 2009. aastast.

Reet Valdek
1988          ABC Meigikool, Tampere, Soome – jumestuskunstnik
1985          NSVL koondis, rahvusvaheline jumestusvõistlus, hõbemedal
1975          AS Junor – kosmeetik
1972          Tallinna Meditsiinikool – medõde

Kursusel osalejale väljastatakse vajalik esmane töövahendite komplekt, mis jääb õppurile juhul, kui kursuse õppekava läbitakse täies mahus.

 • Kursuse maksumus: 2500 €
 • Koolituse toimumise aeg: kestvus 12 kuud (1 aasta)
 • Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, II korrus, Tallinn