EST | ENG | RUS

Eesti Esimene Erakosmeetikakool (OƜ Ilu ja Tervis) on Eesti Tƶƶtukassa koostƶƶpartner.

Eesti Esimene Erakosmeetikakool (OƜ Ilu ja Tervis) on Eesti Tƶƶtukassa koostƶƶpartner. Info Tƶƶturukoolituse kohta leiate ..

Kosmeetiku eriala Ƶpingud

 

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT JÄTKUB kuni 30.01.23!

KOSMEETIK - 1 aasta baasõppe kursus alustab 06. veebruaril 2023 kell 10.oo (õppekava EEEKK Ilu ja Tervis koolituskalendri lingil) 

KOSMEETIK - 1,7 aastat (päevane õpe), statsionaarne õppevorm alustab 06. veebruaril 2023 kell 10.oo

Kosmeetik tase 5  ja Kosmeetik rahvusvaheline CIDESCO kvalifikatsioon, CIDESCO tunnistus (vaata siit) ühendatud õppeprogramm 
NB: kahe õppekava ühendatud õppeprogramm omandatakse lühima ajaperioodiga Eestis!

KOSMEETIK - 2,2 aastat (kaugõpe), mittestatsionaane õppevorm alustab 03. oktoobril 2022
Kahe õppekava ühendatud õppeprogramm mittestatsionaarses õppes! Õppeaeg 2 aastat ja 2 kuud.

Õhtust õppevormi ei toimu.

 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe
Õppevaldkond: teenindus
Õppesuund: isikuteenindus
Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

 

Õppekava õpiväljundid:
1. Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
2. Teenindab ilusalongis klienti tema välimuse parendamiseks, arvestades tema soove ja isikupära, vajadusi ja võimalusi ning on teenindades salliv ja tolerantne, vastutab oma töö lõpptulemuse eest;
3. Töötab erinevatel vooluliikidel põhinevate seadmetega, kasutab erinevaid töö- ja hooldusvahendeid, arvestab tööohutuse-, hügieeni- ja keskkonnanõuetega ning rakendab tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid;
4. Töötab sihipäraselt ja loominguliselt, hindab oma teadmisi ja oskusi ning täiendab end iseseisvalt ja on kursis erialaste uuendustega, teeb ettepanekuid töötulemuste parendamiseks;
5. Teenindab klienti kliendikeskse teeninduse põhimõtteid järgides, tagades sellega konfidentsiaalsuse ja organisatsiooni maine hoidmise;
6. Kogub ja analüüsib tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni kasutades erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
7. Osaleb tulemuslikult erinevate meeskondade töös, omab valmisolekut neid vajaduse korral moodustada ja juhtida ning juhendab kaastöötajaid.

Õppeained
Sissejuhatus kutseõpingutesse;
karjääriplaneerimine ja ettevõtlus;
töökeskkond ja tervislik toitumine;
dermatoloogia ja mikrobioloogia alused;
klienditeeninduse alused;
anatoomia, füsioloogia ja patoloogia;
toorained kosmeetikas.
näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus ning aparaadiõpetus;
jumestus;
praktilised tööd kliendiga;
praktika;
juhendamine.
Valikained 2022/23 õppeaastal erimassaažid, lümfimassaaž ning süvahooldused näole ja kehale

 

Kosmeetik tase 5 täies mahus õppekava vt Õppekava EHIS, 152527; rakenduskava

 

Rohkem infot, registreerimine ja avalduste vastuvõtt info@kosmeetikakool.ee ja tel 6 555 131

 

Kõiki iluteeninduse kursuseid vaata lähemalt ... 

 

 

Eesti Esimese Erakosmeetikakooli, rahvusvahelise CIDESCO kooli kosmeetiku õppekava vastab EU standardile „Beauty salon services - Requirements and recommendations for the provision of service“. Kosmeetiku CIDESCO eksam on ainus kosmeetiku eriala rahvusvaheline erialane sooritus maailmas!


 

 

 
Pärnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info@kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena