EST | ENG | RUS

Esitatavad dokumendid

Avaldusi kooli sisseastumiseks võetakse vastu
E- N kell 10.oo- 16.oo arendusdirektori kabinetis, kohtumine kokkuleppel tel 6 555 131 

Vastuvõtudokumentide käsitlemise tasu Eesti kodanikele 10 €
Vastuvõtudokumentide käsitlemise tasu välismaalastele (olemas kehtiv elamisluba)    25 €

Esitatavad dokumendid:

-  avaldus (võimalus täita alloleval lingil või koolis kohapeal);
-  gümnaasiumi lõputunnistus;
-  tervisetõend (õpilase tervisliku seisundi kohta);
-  pass või ID-kaart (mitte eesti passi omavatel õppuritel elamisloa koopia);
-  2 fotot (3x4).

Töötleme nelja tüüpi isikuandmeid:

  • üldandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, pilt, dokumendi (sünnitunnistuse, passi või ID-kaardi ja õpilaspileti) kehtivus;
  • kontaktandmed on telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress;
  • terviseandmed on tõend, mis lubab õppida/töötada isikuteeninduses

Isikuandmete kaitse:

  • Isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente hoitakse eraldi ruumis ja kapis, mis on lukustatud, arhiivis ning millele pääsevad oma tööülesannete täitmiseks ligi vaid OÜ Ilu ja Tervis arendusdirektor. 
  • kõik tööarvutid, kus säilitatakse elektroonseid isikuandmeid on kaitstud parooliga;
  • isikuandmete kasutajal on kindel roll, tööülesanded, vastutus;
  • kui töötaja lõpetab töötamise OÜ Ilu ja Tervis´es, siis tema ligipääsuõigus tühistatakse.  

Isikuandmeid säilitatakse vastavalt seadusandlusele.

Üritustel ja sündmustel jäädvustatud fotode ja videote kajastamine  kodulehel, sotsiaalmeedias või muus taolises infokanalis võib toimuda poolte kokkuleppel.


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena